HL-Heidelager

piecz¹tka
Licznik

DEBICA i okolice

Wykaz dywizji Waffen-SS

 

1. SS Panzer Division "Leibstandarte Adolf Hitler"

SS-Panzer Regiment 1

SS-Panzergrenadier Regiment 1

SS-Panzergrenadier Regiment 2

SS-Panzerartillerie Regiment "LSSAH"


2. SS Panzer Division "Das Reich"

SS-Panzergrenadier Regiment 3 "Deutschland"

SS-Panzergrenadier Regiment 4 "Der Führer"

SS-Panzer Regiment 2

SS-Panzerartillerie Regiment 2


3. SS Panzer Division "Totenkopf"

SS-Panzergrenadier Regiment 5 "Thule"

SS-Panzergrenadier Regiment 6 "Theodor Eicke"

SS-Panzer Regiment 3

SS-Panzerartillerie Regiment 3


4. SS Polizei-Panzergrenadier Division

SS-Panzergrenadier Regiment 7

SS-Panzergrenadier Regiment 8

SS-Panzerartillerie Regiment 4

SS-Sturmgeschützabteilung 4


5. SS Panzer Division "Wiking"

SS-Panzergrenadier Regiment 9 "Germania"

SS-Panzergrenadier Regiment 10 "Westland"

SS-Panzer Regiment 5

SS-Panzerartillerie Regiment 5


6. SS Gebirgs Division "Nord"

SS-Gebirgsjäger Regiment 11 "Reinhard Heydrich"

SS-Gebirgsjäger Regiment 12 "Michael Gaismair"

SS-Gebirgsartillerie Regiment 6

SS-Sturmgeschütz Batterie 6

SS-Panzergrenadier Bataillon 506


7. SS Freiwilligen Gebirgs Division "Prinz Eugen"

SS-Freiwilligen-Gebirgsjäger Regiment 13 "Arthur Phleps"

SS-Freiwilligen-Gebirgsjäger Regiment 14 "Skanderbeg"

SS-Freiwilligen-Gebirgsartillerie Regiment 7

SS-Sturmgeschützabteilung 7


8. SS Kavallerie Division "Florian Geyer"

SS-Kavallerie Regiment 15

SS-Kavallerie Regiment 16

SS-Kavallerie Regiment 17

SS-Kavallerie Regiment 18

SS-Artillerie Regiment (mot) 8

SS-Panzerjägerabteilung 8


9. SS Panzer Division  "Hohenstaufen"

SS-Panzergrenadier Regiment 19

SS-Panzergrenadier Regiment 20

SS-Panzer Regiment 9

SS-Panzerartillerie Regiment 9


10. SS Panzer Division "Frundsberg"

SS-Panzergrenadier Regiment 22

SS-Panzer Regiment 10

SS-Panzerartillerie Regiment 10


11. SS Freiwilligen Panzergrenadier Division "Nordland"

SS-Panzergrenadier Regiment 23 "Norge"

SS-Panzergrenadier Regiment 24 "Danmark"

SS-Panzerabteilung 11 "Hermann von Salza"

SS-Panzerartillerie Regiment 11


12. SS Panzer Division "Hitlerjugend"

SS-Panzergrenadier Regiment 25

SS-Panzergrenadier Regiment 26

SS-Panzer Regiment 12

SS-Panzerartillerie Regiment 12


13. Waffen Gebirgs Division der SS "Handschar" (kroatische Nr 1)

Waffen-Gebirgsjäger Regiment 27

Waffen-Gebirgsjäger Regiment 28

Waffen-Artillerie Regiment 13

SS-Panzerjägerabteilung 13


14. Waffen Grenadier Division der SS (galizische Nr 1)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 29 (galizische Nr 1)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 30 (galizische Nr 2)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 31 (galizische Nr 3)

Waffen-Artillerie Regiment der SS 14


15. Waffen Grenadier Division der SS "Lettland" (lettische Nr 1)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 32 (lettische Nr 3)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 33 (lettische Nr 4)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 34 (lettische Nr 5)

Waffen-Artillerie Regiment der SS 15


16. SS Panzergrenadier Division "Reichsführer SS"

SS-Panzergrenadier Regiment 35

SS-Panzergrenadier Regiment 36

SS-Panzerabteilung 16

SS-Artillerie Regiment 16


17. SS Panzergrenadier Division "Götz von Berlichingen"

SS-Panzergrenadier Regiment 37

SS-Panzergrenadier Regiment 38

SS-Panzerjägerabteilung 17

SS-Panzerartillerie Regiment 17


18. SS Freiwilligen Panzergrenadier Division "Horst Wessel"

SS-Panzergrenadier Regiment 39

SS-Panzergrenadier Regiment 40

SS-Panzerabteilung 18

SS-Artillerie Regiment 18


19. Waffen Grenadier Division der SS (lettische Nr.2)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 42 "Voldemars Veiss"

Waffen-Grenadier Regiment der SS 43 "Hinrich Schuldt"

Waffen-Grenadier Regiment der SS 44 (lettische Nr 6)

Waffen-Artillerie Regiment der SS 19


20. Waffen Grenadier Division der SS (estnische Nr 1)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 45 "Estland"

Waffen-Grenadier Regiment der SS 46

Waffen-Grenadier Regiment der SS 47

Waffen-Artillerie Regiment der SS 20


21. Waffen Gebirgs Division der SS "Skanderbeg" (albanische Nr 1)

Waffen-Gebirgsjäger Regiment der SS 50

Waffen-Gebirgsjäger Regiment der SS 51

Waffen-Artillerie Regiment der SS 21


22. Freiwilligen Kavallerie Division der SS "Maria Theresia"

Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 17

Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 52

Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 53


23. Waffen Gebirgs Division der SS "Kama"

(kroatische Nr 2)

Waffen-Gebirgsjäger Regiment der SS 55

Waffen-Gebirgsjäger Regiment der SS 56

Waffen-Artillerie Regiment der SS 23


23. Freiwilligen Panzergrenadier Division "Nederland"

SS-Freiwilligen Panzergrenadier Regiment 48 "General Seyffardt"

SS-Freiwilligen Panzergrenadier Regiment 49 "De Ruyter"


24. Waffen Gebirgs Division der SS "Karstjäger"

Waffen-Gebirgsjäger Regiment der SS 59

Waffen-Gebirgsjäger Regiment der SS 60

Waffen-Artillerie Regiment der SS 24


25. Waffen Grenadier Division der SS "Hunyadi" (ungarische Nr 1)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 61

Waffen-Grenadier Regiment der SS 62

Waffen-Grenadier Regiment der SS 63

Waffen-Artillerie Regiment der SS 25


26. Waffen Grenadier Division der SS (ungarische Nr 2)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 64

Waffen-Grenadier Regiment der SS 65

Waffen-Grenadier Regiment der SS 66

SS-Panzer Bataillon 26


27. SS Freiwilligen Grenadier Division "Langemarck" (flämische Nr 1)


28. SS Freiwilligen Grenadier Division "Wallonien" (wallonische Nr 1)


29. Waffen Grenadier Division der SS

(russische Nr 1 - ROA)


29. Waffen Grenadier Division der SS (italienische Nr 1)


30. Waffen Grenadier Division der SS

(russische Nr 2, weissruthenische Nr 1)

Waffen-Grenadier Regiment der SS 75

Waffen-Grenadier Regiment der SS 76

Waffen-Grenadier Regiment der SS 77

Waffen-Artillerie Regiment der SS 30


31. SS Freiwilligen Panzergrenadier Division

"Böhmen und Mähren"

SS-Freiwilligen-Grenadier Regiment 78

SS-Freiwilligen-Grenadier Regiment 79

SS-Freiwilligen-Grenadier Regiment 80

SS-Artillerie Regiment 31


32. SS Freiwilligen Panzergrenadier Division "30 Januar"


33. Waffen Kavallerie Division der SS (ungarische Nr 3)


33. Waffen Grenadier Division "Charlemagne" (französische Nr 1)


34. Freiwilligen Grenadier Division "Landstorm Nederland"


35. SS Polizei Grenadier Division


36. Waffen Grenadier Division der SS "Dirlewanger"


37. SS Freiwilligen Kavallerie Division "Lützow"


38. SS Grenadier Division "Nibelungen"


SS-Sturmbrigade "Kaminski"


23 dywizja chorwacka SS zosta³a rozwi¹zana w koñcu 1944r. a jej pozosta³oœci w³¹czono do 23 OchDGrenPanc SS "Nederland", która nigdy nie osi¹gnê³a nawet pe³nego stanu pu³kuPatki ko³nierzowe z podwójnym znakiem runicznym SS mogli nosiæ tylko rdzennie germañscy cz³onkowie Waffen SS. Obcokrajowe jednostki mia³y na ko³nierzach w³asne znaki.